Trang chủ / Sản phẩm
Sản phẩm
  • Số lần xem:
  • Chia sẻ:
Thành phần/ Cách sử dụng
Sản phẩm cùng loại
  • Thành phần định lượng Đạm tổng số (Nts): 25%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 25%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 5%; Cu: 55ppm; Fe: 130ppm; Zn: 50ppm; B: 110ppm; Độ ẩm: 5%

  • Thành phần định lượng Đạm tổng số (Nts): 21%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 26%; Cu: 55ppm; Fe: 130ppm; Zn: 50ppm; B: 110ppm; Độ ẩm: 5%

  • Thành phần định lượng Đạm tổng số (Nts): 20%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%; Cu: 55ppm; Fe: 130ppm; Zn: 50ppm; B: 110ppm; Độ ẩm: 5%

  • Thành phần định lượng Đạm tổng số (Nts): 20%; Lân hữu hiệu (P2O5hh): 20%; Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%; Cu: 55ppm; Fe: 130ppm; Zn: 50ppm; B: 110ppm; Độ ẩm: 5%