Trang chủ
Sản phẩm mới
Tin tức

Chuẩn bị gì cho kinh tế số, xã hội số, chính phủ số?

Trong bài tham luận tại Đại hội XIII của Đảng “Chuyển đổi số quốc gia, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, để thích ứng với tình hình mới và tận dụng cơ hội mà cuộc mạng công nghệ lần thứ tư mang lại, ngày 27/9/2019, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó nhấn mạnh yêu cầu cấp bách đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số. Trên cơ sở đó, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 2030.

  • Diễn đàn được tổ chức nhằm tạo môi trường rộng mở để các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, HTX, hộ nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức sản xuất, chuyển giao công nghệ, bàn các giải pháp sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn. Từ đó, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen canh tác lạc hậu, hướng tới hạn chế sử dụng tài nguyên, giảm phát thải nhà kính, ô nhiễm môi trường và gia tăng giá trị sản phẩm.

  • Để góp phần hạ nhiệt giá phân bón trong nước, Bộ Tài chính dự kiến trình Chính phủ áp thuế xuất khẩu 5% với mặt hàng này. Hiệp hội Phân bón ViệtNam cho rằng, chỉ nên áp thuế xuất khẩu trong thời điểm nhất định - khi nguồn cung thiếu hụt hoặc giá tăng quá cao. Từ đầu năm đến nay, giá các loại phân bón trong nước đều đồng loạt tăng mạnh. Cụ thể, phân DAP (diamon photphat) tăng hơn46%, phân MAP (monoamoni photphat) tăng hơn44%, Urê tăng hơn 95%, Kali tăng hơn 102% so với năm ngoái.

  • Thực tế cho thấy, các HTX khi tham gia vào sản xuất theo hướng hữu cơ đã có những bước phát triển vượt bậc, nâng cao được giá trị sản phẩm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, diện tích sản xuất nông nghiệp hữu cơ ở nước ta còn khiêm tốn, chưa khai thác được tiềm năng do gặp nhiều trở ngại.Bà Đào Thanh Hảo - Giám đốc HTX chè Hảo Đạt ở xã Tân Cương, TP.Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, HTX được thành lập năm 2016. Từ khi mới đi vào hoạt động, HTX đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các thành viên tổ chức sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP, hướng hữu cơ. Hàng năm HTX đều cử cán bộ, thành viên đi tập huấn kỹ thuật về chăm sóc, chế biến chè, tập huấn về sở hữu trí tuệ; hướng dẫn các thành viên cách ghi chép, chăm sóc, chế biến theo quy trình VietGAP.

  • Nhân kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng 18/5, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội nghị “Khoa học công nghệ Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Công nghệ, sản phẩm tiêu biểu”. Phát biểu tại Hội nghị GS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho rằng: “Như chúng ta đều biết Khoa học và Công nghệ là sức sống của trường đại học, có ý nghĩa quan trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, vai trò của đội ngũ trí thức, trường đại học trong việc phát triển KHCN và đóng góp cho nền kinh tế trí thức càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.